АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФОНД ДЕКАРБОНИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Нормативні документи

Статут

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Організаційна структура АТ «ФДУ» станом на 25.03.2024

Щодо загальних зборів акціонерів

Положення про правління

Положення про внутрішній аудит

Політика управління ризиками

Антикорупційна програма

Кодекс корпоративної етики

Політика запобігання, виявлення та управління з конфліктами інтересів

Щодо цінних паперів та дивідендної політики

Щодо колективного договору

Архів