Документи

Федерація Деберцу України

Перелік документів
1. Протокол загальних зборів

2. Статут ФДУ

DSC_07694 DSC_07704DSC_07714   DSC_07724
DSC_07734 DSC_07744
DSC_07754 DSC_07764
DSC_07774 DSC_07784
DSC_07794 DSC_07804
DSC_07814 DSC_07824
DSC_07854

3. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання

DSC_07604

4. Правила проведення змагань зі спортивного деберца

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                     Рішенням Президії  ГО «Федерація Деберца України»

на підставі протоколу №1 від 01.05.2015

                                                                                Президент ФДУ

                                                                                            ______________  Ніколаєнко Д.Г.

ПРАВИЛА

проведення змагань зі спортивного деберца

 I. Загальні положення

1. Ці правила визначають основні засади організації та проведення змагань зі спортивного деберца, які проводяться на території України. Правила розроблені відповідно до норм чинного законодавства.

2. Вимоги цих правил стосуються усіх видів та форматів, з яких проводяться змагання зі спортивного деберца.

3. Змагання зі спортивного деберца проводяться відповідно до регламенту, який затверджується Президією ФДУ в установленому порядку.

4. Змагання проводяться федерацією відповідно до календаря спортивних заходів (змагань), який затверджується Президією ФДУ на 1 календарний рік.

5. Реєстрація учасників на змаганнях означає, що зареєстровані для участі у змаганнях особи визнають повноваження адміністрації та суддів щодо проведення змагань.

6. Змагання зі спортивного деберца проводяться з метою:

–  розвитку, пропаганди та популяризації спортивного деберца на території України;

–  сприяння підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному й гармонічному розвитку особи;

–  визначення кращих гравців та команд  у  спортивний деберц;

–  підвищення спортивної майстерності зі спортивного деберца;

–  пропаганда принципів “фейр плей” (чесної гри);

–  встановлення рекордів зі спортивного деберца;

–  покращення методів та практики суддівства змагань зі спортивного деберца;

–  обміну досвідом, знаннями та інформацією.

7. За кількістю учасників змагання поділяються на:

–  особисті  (формати гри: 1х1, 1х2; 1х3);

–  командні (формат гри: 2х2).

7.1   В особистих змаганнях зараховується особистий результат гравця, і відповідно до цього визначається його місце у змаганнях та / або у рейтингу змагань зі спортивного деберца, який складається та затверджується Президією ФДУ.

7.2   У командних змаганнях зараховуються результати команди в цілому, і відповідно визначається місце команди у змаганнях та / або у рейтингу змагань зі спортивного деберца, який складається та затверджується Президією ФДУ.

8. У відкритих змаганнях зі спортивного деберца допускається участь гравців з інших країн. Можливе формування міжнародних команд з гравців різних країн. Результати іноземних гравців та міжнародних команд враховуються у відповідності до цих правил.

9. У цих правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

адміністрація змагань – оперативний орган управління змаганнями, що виконує роботу за напрямами, визначеними цими правилами та органами управління ФДУ;

байд –  ігрова ситуація у спортивному деберці в разі не набору необхідних ігрових очок гравцем або командою, що зробили замовлення гри, по закінченню роздачі;

белла – комбінація гральних карт у спортивному деберці, що складається виключно із козирних дами (D) та короля (K) за загальноприйнятою карточною ієрархію та становить 20 ігрових очок. Гравець повинен оголосити супротивникам і судді беллу з моменту отримання усіх гральних карт до моменту формування останньої виграшної взятки у роздачі, але тільки після повного формування відповідної взятки. Підставою для нарахування белли є її оголошення гравцем протягом роздачі та за умови отримання виграшної взятки, яка б містила козирні даму (D) чи короля (K);

берц (п’ятдесят) – комбінація гральних карт у спортивному деберці, що складається із чотирьох карт однієї масті поспіль за загальноприйнятою карточною ієрархію, становить 50 ігрових очок. Гравець повинен оголосити берц супротивникам і судді з моменту отримання гральних карт до моменту закінчення формування першої виграшної взятки;

відкладені ігрові очки – ігрові очки, набрані гравцями-замовниками під час роздачі, які не зараховуються ним, а переходять в якості додаткових ігрових очок до переможця наступної роздачі;

відкладений байд – ігрова ситуація у спортивному деберці в разі набору гравцями або командами однакової кількості ігрових очок по закінченню роздачі;

виграшна взятка – сукупність гральних карт від двох до чотирьох, яка складає певну кількість набраних ігрових очок у розіграші, та після закінчення її формування переходить до гравця або команди, які відкрили найстаршу за номіналом гральну карту. Кількість набраних очок рахується суддею по закінченню роздачі;

виліт – програш гравця або команди у зустрічі, що є підставою для завершення участі у змаганнях із подальшим занесенням результатів зустрічі до таблиці змагань та/або рейтингу змагань;

глядач – фізична особа, яка присутня на змаганнях зі спортивного деберца з метою їх перегляду;

гра без взяток – ігрова ситуація у спортивному деберці, в результаті якої гравець або команда не отримують по закінченню роздачі жодної виграшної взятки;

гравець-замовник – гравець, який у відповідності до правил, вимушений замовити гру та масть, яка визнається козирем у роздачі;

гравець у спортивний деберц – особа, яка у відповідності до цих правил та регламенту змагань, приймає участь у змаганнях зі спортивного деберца;

деберц – комбінація гральних карт у спортивному деберці, що складається із семи карт однієї масті поспіль за загальноприйнятою карточною ієрархію з вісімки до туза, та є підставою для визнання перемоги у партії. Гравець повинен оголосити деберц супротивникам і судді з моменту отримання усіх гральних карт до моменту закінчення формування першої виграшної взятки. У разі збору деберца, гравець нагороджується додатково спеціальним призом від ФДУ;

дрібні ігрові очки – технічні ігрові очки, які застосовуються суддею змагань у разі неможливості запису символу, під час ведення протоколу зустрічі у схематичній формі;

жеребкування – визначення порядку виступу гравців або команд у змаганнях зі спортивного деберца у відповідності до цих правил та регламенту змагань;

замовлення гри – дія гравця щодо оголошення вибору масті, яка визнається козирем, з метою набрання максимально можливої кількості ігрових очок для одержання перемоги у роздачі;

запрошення – документ, який гравець або команда отримують від ФДУ в якості повідомлення, що є підставою для допуску гравців або команд до участі у змаганнях зі спортивного деберца. В залежності від формату змагань запрошення поділяють на іменні та командні;

заявка на участь у змаганнях – процедура надання гравцем або командою до ФДУ заявкових документів згідно із вимогами регламенту змагань шляхом внесення їх до баз даних ФДУ;

змагання зі спортивного деберца – суперництво серед гравців або команд з метою досягнення перемоги, яке проводиться у формі турнірів або чемпіонатів зі спортивного деберца, організованих ФДУ у відповідності до цих правил та регламенту змагань;

зустріч – стадія змагань зі спортивного деберца, що складається із певної кількості партій, та в якій здобуття перемоги надає гравцю або команді можливість просування по турнірній таблиці або/та визнання переможцем у змаганнях;

ігрова зона – гральний стіл, територія навколо грального столу, де розташовані місця для суддів та учасників змагань;

інвентар судді – набір предметів, необхідних судді змагань для проведення зустрічі;

індекс роздачі – максимальна кількість ігрових очок (без врахування ігрових очок від комбінацій), яка може бути набрана гравцем або командою у кожній роздачі шляхом отримання виграшних взяток. Індекс складає 162 ігрових очка та застосовується для більш швидкого підрахунку результатів роздачі у командних змаганнях;

календар змагань – розклад змагань на поточний рік, затверджений ФДУ в установленому порядку;

козир – одна з мастей, яка розігрується гравцем на початку кожної окремої роздачі у партії. Всі карти козирної масті отримують ранг вище інших (не козирних мастей) і автоматично превалюють над ними, поступаючись тільки старшим козирям;

колода – повний набір гральних карт для гри у спортивний деберц, якій складається із 32 гральних карт від сімок до тузів кожної із мастей за загальноприйнятою карточною ієрархію;

комбінація гральних карт – сукупність гральних карт (від 2-7), що є підставою для нарахування потенційних ігрових очок. Комбінації карт збираються гравцями або командами на стадії торгів комбінацій, та оголошуються ними як з моменту отримання гральних карт до моменту закінчення формування першої виграшної взятки (терц, берц, деберц), так і до моменту формування посліду у роздачі (бела);

маяк (підказка) – рух, слово або хід гравця під час гри, які можуть надати напарнику по команді певну інформацію про наявні у гравця карти з метою отримання перемоги у роздачі, що являє собою факт порушення правил змагань шляхом фіксування суддею дострокового переможця у роздачі. Здійснення маяків гравцями фіксується суддею змагань за його суб’єктивною оцінкою та лише в командних змаганнях. Відповідні очевидні дії з боку глядачів можуть також стати підставою для фіксування суддею маяку;

манела – козирна дев’ятка, яка є другою за старшинством гральною картою у спортивному деберці та становить 14 ігрових очок;

масть –  це одна з декількох категорій, на які поділяються гральні карти в колоді (піки, трефи, бубни, черви);

медіа права – права на створення, розповсюдження та трансляцію “наживо” або із затримкою (у записі) в будь-якому місці світу в будь-який спосіб та на будь-яких носіях, які відомі зараз чи будуть винайдені в майбутньому (включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які форми розповсюдження за допомогою телебачення, радіомовлення, безпровідних технологій та мережі Інтернет), аудіовізуальних, візуальних та/або аудіо репортажів з усіх зустрічей змагань, а також усі суміжні та/або пов’язані права, у тому числі інтерактивні;

обов’язкове замовлення гри – вимушене замовлення гри та оголошення гравцем масті, яка визнається козирем у роздачі. Обов’язок замовлення гри наступає у гравця в разі відсутності замовлень гри іншими гравцями протягом двох колів торгів;

офіційний інтернет-сайт ФДУ – сукупність електронних документів, поєднаних за змістом, та доступних у мережі Інтернет за адресою: http://fdu.com.ua. Відповідальність за розміщення інформації на офіційному сайті несе ФДУ;

партія – гральний етап зустрічі між гравцями у спортивний деберц, в особистих або у командних змаганнях, який складається із певної кількості роздач та результат якого фіксується суддею у протоколі зустрічі. Партії ведуться гравцями до 501 ігрового очка (скорочені) або до 1001 ігрового очка (класичні);

пас – оголошення відмови гравцем від замовлення гри та від обрання масті;

послід – остання виграшна взятка у роздачі, яка становить 10 ігрових очок;

потенційні ігрові очки – кількість ігрових очок, які складають заявлену гравцем або командою комбінацію гральних карт, нараховуються за результатами роздачі та додаються до індексу роздачі;

початкове розігрування колоди карт – розігрування суддею змагань колоди гральних карт з метою визначення першого гравця-замовника на початку зустрічі. Розігрування відбувається шляхом почергового відкривання суддею змагань гральних карт перед кожним гравцем до моменту відкриття першого туза будь-якої масті. Гравцем-замовником стає той, хто перший отримав відповідний туз;

правило 7777 – право гравця відмовитись від гри та оголосити про нову обов’язкову роздачу, якщо ним було отримано 7777 різних мастей із 6 розданих гральних карт. Відповідне право виникає у гравця з моменту отримання 6 гральних карт до моменту завершення першого кола торгів;

протокол зустрічі – офіційний документ, який, у відповідності до цих правил,  фіксує результати всіх зустрічей та їх етапів у змаганнях зі спортивного деберца. Протокол підписується суддею та головним суддею змагань;

регламент змагань – офіційний документ, затверджений Президією ФДУ в установленому порядку, що дає підставу для організації і проведення змагань зі спортивного деберца;

рейтинг змагань – числовий або порядковий показник оцінки індивідуальних або командних досягнень, який щорічно складається з метою виявлення найсильніших гравців або команд, на підставі проведених змагань зі спортивного деберца, та затверджується Президією ФДУ. Рейтинг змагань складається тільки з гравців, які є членами ФДУ.

роздача – гральний етап партії між гравцями у спортивний деберц, в особистих змаганнях або у командних змаганнях, який складається із певної кількості розіграшів та результат якого фіксується суддею у протоколі зустрічі;

розіграш – процес формування виграшної взятки, якій супроводжується почерговим відкриттям однієї гральної карти кожним гравцем за чітко встановленою послідовністю;

слово – почергова дія гравців на стадії торгів, за чітко встановленою послідовністю (за напрямком годинниковою стрілки), яка супроводжується оголошенням пасу або замовленням гри та масті, що буде розігруватися;

спортивний деберц – це інтелектуальна карточна гра, в якій гравці або команди змагаються один з одним в умінні та майстерності прорахування різноманітних ймовірностей та шансів розігрування карт з метою набору оптимальної кількості ігрових очок, а також в умінні оцінювати тактику і стратегію гри супротивників, за правилами, затвердженими в установленому порядку;

суддя змагань – офіційна особа, призначена ФДУ для проведення зустрічей змагань, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування правил гри, та яка діє на підставі цих правил та регламенту змагань;

тайм-аут – перерва оголошена гравцем на стадії зустрічі тривалістю 5 хвилин;

таблиця змагань – офіційний документ, який закріплює місця гравців або команд після проведення процедури жеребкування, фіксує результати зустрічей, висвітлює подальший хід змагань щодо просування по турнірній сходинці або вильоту з турніру гравця/команди, та який формується і змінюється під час гри адміністрацією змагань;

торги – почергові дії гравців, за чітко встановленою послідовністю, з метою замовлення гри та масті, що буде розігруватися, з моменту настання слова за правилом ходу. Торги у спортивному деберці складаються із двох колів (першого та другого), та із двох видів торгів (замовлень та комбінацій);

терц – комбінація гральних карт у спортивному деберці, яка складається із трьох карт однієї масті поспіль за загальноприйнятою карточною ієрархію, становить 20 ігрових очок, набраних одним із гравців під час роздачі. Гравець повинен оголосити терц супротивникам і судді з моменту отримання гральних карт до моменту закінчення формування першої виграшної взятки у роздачі;

технічна поразка – результат у змаганнях зі спортивного деберца, який зараховується одному із гравців або команді без проведення зустрічі за нижче  вказаними обставинами, та є підставою для завершення участі у змаганнях із подальшим занесенням відповідного результату адміністрацією до таблиці змагань, а суддею змагань до протоколу зустрічі;

ФДУ – Федерація Деберца України;

фішка гравця-замовника – невелика фігурка, що розміщується суддею змагань на гральному столі перед гравцем-замовником під час кожної роздачі;

фішка тайм-ауту – невелика фігурка, що розміщується суддею змагань на гральному столі під час оголошення будь-яким гравцем тайм-ауту;

формат змагань – відображення кількісного складу гравців, приймаючих участь у змаганнях, що зазначається у регламенті змагань;

хід – почергова дія гравців під час проведення розіграшу, яка супроводжується відкриттям ними гральних карт у центрі грального столу, за чітко встановленою послідовністю (за напрямком годинниковою стрілки), з метою набору ігрових очок;

часовий ліміт – часове обмеження гравця під час оголошення ним слова чи здійснення ходу, порушення якого є підставою для переходу слова або ходу до наступного гравця, або підставою для зарахування технічної поразки. Часовий ліміт складає 1 хвилину та починається з моменту його оголошення суддею змагань у разі очевидного умисного затягування гри. Якщо після спливу 1 хвилину гравець-замовник не здійснить замовлення гри, йому надається ще 1 додаткова хвилина, після спливу якої гравець або команда, що не замовили гру, одержують технічну поразку та залишають змагання.

штрафна взятка – сукупність гральних карт від двох до чотирьох на гральному столі після закінчення розіграшу, яка не приносить гравцям жодних ігрових очок, та являє собою факт порушення правил змагань шляхом фіксування суддею дострокового переможця у роздачі;

юс – козирний валет, який є найстаршою гральною картою у спортивному деберці та становить 20 ігрових очок.

        II. Особливості видів змагань та їх форматів

1.      Особисті змагання проводяться між гравцями, де кожний із гравців веде самостійну гру в таких форматах, як гра один на один, втрьох або вчотирьох (1х1, 1х2, 1х3).

2.      В усіх форматах особистих змагань гра ведеться до 501 ігрового очка  або до 1001 ігрового очка у партії та до 2 досягнутих перемог у груповій зустрічі.

3.      Фінальна частина особистих змагань (півфінали та фінал) проводиться до 3 одержаних перемог у зустрічі.

4.      Командні змагання проводяться між командами у відповідному форматі гри 2х2.

5.      В командних змаганнях гра ведеться до 2 перемог у груповій зустрічі.

6.      Фінальна частина командних змагань (півфінали та фінал) проводиться до 3 одержаних перемог у зустрічі.

7.      Переможці півфіналів зустрічаються між собою у фінальній зустрічі та розігрують перше та друге місця.

8.      Переможені гравці / команди в півфіналах розігрують третє місце.

                  III. Система проведення змагань

1.      Змагання зі спортивного деберца проводяться за олімпійською системою плей-офф.

2.      Гравець або команда вибувають з турніру після 1 програшу (вильоту) за підсумками однієї зустрічі, що дозволяє однозначно визначити безумовного переможця.

3.      Система плей-офф у змаганнях зі спортивного деберца забезпечує виявлення переможця за мінімальне число турів і сприяє напруженій боротьбі в турнірі.

4.      Формування таблиці змагань на початку турніру відбувається шляхом жеребкування, здійснюваним адміністрацією змагань.

5.      Гравець або команда автоматично одержують технічну поразку у змаганнях, а супротивникам, відповідно, присуджується технічна перемога, про що фіксується суддею змагань у протоколі зустрічі та заноситься адміністрацією до таблиці змагань, у наступних випадках:

a.       неявка гравця або команди на оголошенні змагання;

b.      невиконання гравцем / гравцями умов цих правил;

c.       фіксування суддею змагань факту порушення будь-яким гравцем ігрової дисципліни;

d.      сплив додаткового часового ліміту;

e.       неможливість гравця / гравців брати подальшу участь у змаганнях у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин.

                       IV. Учасники змагань

                         1. Права та обов’язки гравців

1.   Гравці мають право:

–  приймати участь у змаганнях згідно з цими правилами та регламентом змагань;

–  звертатися до судді з метою з’ясування поточного рахунку партії або зустрічі;

–  подавати протести до головного судді із зазначенням, порушеного на його думку, підпункту, пункту або розділу цих правил;

–  отримувати різного роду нагороди та призи;

–  отримувати документи, що підтверджують присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів;

–  відмовлятись від участі у змаганнях в будь-який момент, оголосивши про прийняте рішення судді (в командних змаганнях рішення про відмову від участі у змаганнях оголошує капітан);

– оголошувати тайм-аут.

2.      Гравці зобов’язані:

–  дотримуватись та виконувати вимоги цих правил та регламенту змагань;

–  дотримуватись вимог чинного законодавства, статуту ФДУ та загальних положень спортивної етики у стосунках із учасниками змагань, глядачами та суддями;

–  вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя.

                                               2. Капітани команд

2.1 Команда, яка бере участь у змаганнях зі спортивного деберца, повинна мати власну назву, складатися із двох гравців та визначити капітана команди. Команда також має право мати свій логотип.

2.2 Капітан є керівником команди, про що обов’язково зазначається у заявці на участь у змаганнях. Він є відповідальним за організованість, поведінку та дисципліну команди під час проведення змагань, та забезпечує її своєчасну явку на зустріч.

2.3 Капітан команди має право:

–  бути присутнім при жеребкуванні;

–  оголошувати тайм-аут під час зустрічі;

–  ініціювати відмову команди від участі у змаганнях в будь-який момент, оголосивши про це судді змагань;

–  подавати протести до головного судді  із зазначенням, порушеного на його думку, підпункту, пункту або розділу цих правил;

–  замінити гравця у команді до початку процедури жеребкування.

2.4 Капітан команди зобов’язаний:

–  беззаперечно, швидко і точно виконувати вказівки офіційних осіб змагань та суддів;

–  повідомляти суддю про неможливість продовження змагань за обґрунтованою причиною;

– бути ввічливим і коректним стосовно усіх учасників, глядачів, суддів та осіб, які проводять і обслуговують змагання.

2.5 Капітанам команд забороняється втручатися в роботу суддів і офіційних осіб, що проводять змагання.

                                       3. Допуск до участі у змаганнях

3.1  Особистий допуск гравця до змагань здійснюється адміністрацією змагань у  встановленому порядку на підставі:

1)      іменного або командного запрошення;

2)      документа, що посвідчує особу гравця.

3.2  Учасник, який прибув на змагання зі спортивного деберца, повинен пройти обов’язкову реєстрацію з метою підтвердження допуску.

3.3  Адміністрація змагань може доповнювати регламент змагань вимогами щодо допуску гравців до участі у змаганнях.

                                           4. Процедура жеребкування

4.1   Черговість виступу учасників у змаганнях визначається жеребкуванням.

4.2   Для кожного турніру проводиться окреме жеребкування.

4.3   Перед процедурою жеребкування адміністрація змагань формує реєстраційний список учасників змагань.

4.4   Після того, як адміністрацією змагань складено реєстраційний список допуску учасників змагань, починається процедура жеребкування з метою складення таблиці змагань.

4.5   Процедура жеребкування відбувається у присутності головного судді та учасників змагань.

4.6   Мінімальна легітимна кількість присутніх учасників змагань під час проведення процедури жеребкування складає три гравця.

4.7   Процедура жеребкування проводиться автоматизованою системою розподілу номерів або у інший спосіб, затверджений Президією ФДУ.

4.8   При жеребкуванні гравець або команда отримують порядковий номер, під яким вони вносяться до таблиці змагань.

4.9   За результатами жеребкування адміністрація оприлюднює таблицю змагань, із правом внесення подальших змін до кінця проведення змагань.

4.10                   Гравець або команда має право подачі заявки на участь у змаганнях не пізніше ніж за 12 годин до початку змагань.

                  V. Процес гри та його стадії

1.      Початок гри

На початку гри суддя перемішує гральні карти, визначає гравця-замовника шляхом початкового розігрування колоди карт та виставляє біля нього відповідну фішку. Суддя змагань розпочинає роздачу з гравця, наступного за гравцем-замовником, та роздає гравцям по 6 гральних карт за 2 кола (по 3 карти за коло). Після роздачі шести гральних карт кожному з гравців, суддя світить одну карту, масть якої буде розіграна у першому колі торгів, та накриває її іншою частиною колоди. З моменту отримання гральних карт, право першого замовлення гри надається гравцю, наступному за гравцем-замовником за правилом ходу, він же й розпочинає перше коло торгів.

2.      Торги замовлень

З моменту першого замовлення гри подальші дії гравців відбуваються у чіткій послідовності за правилом ходу протягом двох колів торгів. Перше коло торгів передбачає замовлення гравцями гри у масть, яка розігрується на початку роздачі. У разі замовлення гри одним із гравців у першому колі торгів, козирем до кінця роздачі стає масть, яка розігрувалася (в особистих змаганнях на першому колі торгів гравці мають право замінити гральну карту, що світить, на сімку тієї ж масті, якщо відповідну масть було замовлено козирем). У разі відсутності замовлень гри, перше коло торгів вважається завершеним. Друге коло торгів передбачає замовлення гравцями гри у будь-яку масть, крім тієї, що розігрувалася у першому колі. У разі відсутності замовлень гри на другому колі торгів, гравець-замовник, який має останнє слово, вимушений здійснити обов’язкове замовлення гри.

3.      Торги комбінацій

Після завершення торгів замовлень розпочинаються торги комбінацій. Суддя продовжує подальшу роздачу  іншої частини колоди по 2 гральні карти усім гравцям, окрім гравця, який зробив замовлення гри. Гравець, який замовив відповідну гру, отримує гральну карту, що розігрувалася на початку гри та одну гральну карту із колоди за правилом ходу. З моменту отримання гравцями 8 гральних карт до моменту закінчення формування першої виграшної взятки, гравцям надається право оголосити зібрану комбінацію у чітко встановленій правилами послідовності. У разі оголошення комбінації гравцем, суддя почергово з’ясовує існування комбінацій в інших гравців. Зараховується та комбінація, яка є найстаршою за загальноприйнятою карточною ієрархію, а у разі зібрання гравцями однакової за ієрархію комбінації – зараховується тому гравцю, який є першим за правилом ходу. Старшинство комбінацій не залежить від наявності козирної масті в комбінації. Суддя змагань визначає та фіксує найстаршу зібрану комбінацію. Наприкінці роздачі загальна кількість потенційних ігрових очок додається до індексу роздачі. В командних змаганнях потенційні ігрові очки, одночасно оголошені напарниками по команді, складаються та додаються до індексу роздачі. У випадку отримання гравцем або командою байда – потенційні ігрові очки оголошених комбінацій нараховуються в якості штрафних на користь супротивників.

4.      Роздача

По завершенню двох колів торгів гравці починають роздачу шляхом розіграшу виграшних взяток. Учасники змагань починають відкривати гральні карти у центрі столу за чітко встановленою послідовністю. Перший хід надається гравцю, наступному за гравцем-замовником за правилом ходу. Він на свій розсуд покладає у центр столу будь-яку карту будь-якої масті. Інші гравці зобов’язані на свій розсуд покласти у центр столу будь-яку карту тієї масті, яка світить поверх, а у разі відсутності такої – покласти козирну карту. У разі ж відсутності й козирних карт, гравці зобов’язані покласти у центр столу будь-яку іншу карту. Якщо гравцем, який здійснює перший хід, було розіграно козирну масть, то наступний гравець зобов’язаний покласти старшу козирну карту, ніж та, що світить, а у разі відсутності старшої – покласти іншу козирну карту. У разі ж відсутності й козирних карт, гравець зобов’язаний покласти у центр столу будь-яку іншу карту. В залежності від формату змагань, дії інших гравців щодо перебивання козирної карти, полягають у наступному:

–  у форматах 1х2 та 1х3 у випадку перебивання першої козирної карти попереднім гравцем, інші гравці позбавлені обов’язку покладення старшої козирної карти, ніж та, з якої було розпочато розіграш. У разі не виконання попереднім гравцем обов’язку щодо перебивання козирної карти, відповідний обов’язок переходить до наступного гравця;

–  у форматі 2х2 обов’язок перебивання козирної карти, з якої було розпочато розіграш, покладено на того напарника по команді, який є першим за правилом ходу. У разі не виконання ним обов’язку щодо перебивання козирної карти, відповідний обов’язок переходить до його напарника по команді. Напарник по команді того гравця, який розпочинав розіграш, позбавлений обов’язку перебивання козирної карти.

Виграшну взятку отримує той гравець або напарник по команді, чия гральна карта за номіналом була найстаршою у відповідному розіграші. Гравець або капітан команди забирають зі столу виграшну взятку, а наприкінці роздачі передають усі виграшні взятки судді змагань для підрахунку кількості набраних ігрових очок. Результати роздачі фіксуються суддею у протоколі зустрічі. Партія ведеться до 501 ігрового очка (скорочена) або до 1001 ігрового очка (класична) та приносить гравцю/команді одну перемогу у зустрічі.

5.      Правило ходу

5.1  Перший хід у зустрічі починається з гравця, який визначається суддею змагань шляхом початкового розігрування колоди карт.

5.2  Перше слово у колі торгів надається гравцю, наступному за гравцем-замовником.

5.3  Перший розіграш у роздачі починається з гравця, наступного за гравцем-замовником.

5.4  Перший хід у наступному розіграші починається з гравця, яким було отримано виграшну взятку.

5.5  Наступний розіграш (окрім першого) починається з гравця, яким було попередньо отримано виграшну взятку.

6.      Ігрові ситуації та штрафні санкції

6.1   Ігрові ситуації виникають після закінчення роздачі, як її результат.

6.2   Розрізняють наступні ігрові ситуації:

6.2.1        Байд.

6.2.1.1  Байд настає у разі не набрання необхідних ігрових очок гравцем/командою, що зробили замовлення гри, або оголошується суддею змагань у разі фіксування факту порушення правил.

6.2.1.2  У випадку, якщо гравець або команда опинилися в байді – супротивник автоматично стає достроковим переможцем у роздачі та отримує оголошені потенційні ігрові очки, які додаються до індексу роздачі, що фіксується суддею змагань у протоколі зустрічі.

6.2.1.3  Гравцю/команді, що опинилися в байді, не нараховуються жодні ігрові очки.

6.2.1.4  Байд фіксується суддею змагань у відповідному розділі протоколу зустрічі літерою “Б”.

6.2.1.5  Набрані ігрові очки під час роздачі та потенційні ігрові очки, оголошенні гравцем або командою під час торгів замовлень, нараховуються супротивникам.

6.2.1.6  Отримання трьох літер “Б” протягом партії є підставою для списання додаткових 100 штрафних ігрових очок.

6.2.1.7  Кожний наступний байд після отримання трьох літер “Б” протягом партії є підставою для списання додаткових 50 штрафних ігрових очок.

6.2.1.8  Байд гравцю/команді оголошується суддею змагань у випадках:

–  порушення правила ходу (несвоєчасний хід, несвоєчасне замовлення гри чи оголошення пасу)

–  фіксування маяку з боку напарника по команді або з боку глядачів;

–  випадкове чи навмисне порушення гравцем обов’язку щодо перебивання козирної карти;

–  випадкове чи навмисне висвітлення гравцем своїх гральних карт.

6.2.2        Відкладений байд.

6.2.2.1  Відкладений байд настає у разі набрання гравцями або командами однакової кількості ігрових очок у первинній роздачі, в результаті чого сума ігрових очок, набраних гравцем-замовником в первинній роздачі, додається до результатів наступної роздачі, а сума ігрових очок, набраних іншими гравцями, зараховується їм в особистий рахунок партії.

6.2.2.2  Проведення наступної роздачі відбувається шляхом роздачі суддею змагань одночасно усіх гральних карт всім гравцям у чіткій послідовності, а саме суддя:

–   роздає гравцям по 6 гральних карт за 2 кола (по 3 карти за коло);

–   світить наступну карту усім гравцям та віддає її гравцю-замовнику;

–   продовжує подальшу роздачу гравцям іншої частини колоди по 2 гральні карти, окрім гравця-замовника за правилом ходу.

6.2.2.3  В наступній роздачі гравець-замовник не змінюється.

6.2.2.4  Після завершення суддею роздачі гральних карт, гравці починають гру за загальними правилами, з урахуванням відкладених ігрових очок.

6.2.2.5  Усі відкладені ігрові очки зараховуються переможцю/переможцям наступної роздачі за правилом їх поділу.

6.2.2.6  За правилом поділу відкладені ігрові очки до нараховуються гравцям/командам наступним чином:

–  якщо гравцем або командою, які замовили гру у первинній роздачі, було набрано необхідну для перемоги кількість ігрових очок у наступній роздачі, то відкладені ігрові очки додаються до їх особистого рахунку партії;

–  якщо гравцем або командою, які замовили гру у первинній роздачі, не було набрано необхідну для перемоги кількість ігрових очок у наступній роздачі, то відкладені ігрові очки переходять до гравця чи команди у форматах змагань 1х1 та 2х2, або поділяються між супротивниками у форматах змагань 1х2 та 1х3.

6.2.2.7  За правилом поділу ігрових очок у форматах змагань 1х2 та 1х3, відкладені ігрові очки до нараховуються гравцям наступним чином:

–  якщо гравцем, який замовив гру у первинній роздачі, не було набрано необхідну для перемоги кількість ігрових очок у наступній роздачі, то відкладені ігрові очки переходять до гравця, який набрав більше ігрових очок ніж гравець-замовник;

–  якщо усіма супротивниками було набрано більше  ігрових очок ніж у гравця-замовника, то відкладені ігрові очки поділяються між ними рівними частинами.

6.2.3        Гра без взяток.

6.2.3.1  Роздача, за результатами якої гравець або команда, не отримують жодної виграшної взятки, що також є підставою для списання 50 штрафних ігрових очок з їх особистого рахунку партії.

6.2.3.2  Потенційні ігрові очки, оголошенні під час торгів замовлень, не нараховуються гравцю або команді, які не отримали жодної виграшної взятки за результатами роздачі.

6.3      Якщо суддею змагань було випадково висвітлено гральні карти під час їх роздачі, то роздача починається заново.

6.4      Усі штрафні санкції нараховуються, оголошуються й фіксуються суддею змагань із подальшим їх занесенням до протоколу зустрічі.

7.      Підрахунок ігрових очок

7.1  Усі підрахунки ігрових очок здійснюються суддею змагань та фіксуються ним у протоколі зустрічі.

7.2  За своїм вибором суддя змагань має право здійснювати ведення протоколу зустрічі  щодо запису ігрових очок у двох формах: цифрової або схематичної.

7.2.1        Цифрова форма запису ігрових очок здійснюється суддею змагань у протоколі зустрічі за загальноприйнятою арабською цифровою системою.

7.2.2        Схематична форма запису ігрових очок здійснюється суддею змагань у протоколі зустрічі за допомогою наступних символів:

“__“ або “|”  –  горизонтальна чи вертикальна риси, які становлять 20 ігрових очок;

“О”  –   коло, яке становить 50 ігрових очок;

“(X)”  –  перекреслене коло, яке становить 100 ігрових очок.

–  У разі, якщо ігрових очок не вистачає, щоб записати символ, суддя змагань записує дрібні ігрові очки у відповідні розділи протоколу зустрічі.

–  Якщо необхідно записати дрібні ігрові очки, які у майбутньому підрахунку будуть додані до символів, то суддя змагань відмічає їх у розділі протоколу зустрічі під назвою “плюси”.

–  Якщо необхідно записати дрібні ігрові очки, які у майбутньому підрахунку будуть відняті від символів, то суддя змагань відмічає їх у розділі протоколу зустрічі під назвою “мінуси”.

–  Під час ведення протоколу зустрічі в схематичній формі, суддя змагань не має права здійснювати запис дрібних очок до обох розділів “плюси” та “мінуси” одночасно.

– Дрібні ігрові очки, які втратили свою актуальність, повинні бути перекреслені суддею змагань у протоколі зустрічі.

7.3  За ієрархією гральні карти однієї масті знаходяться у наступній послідовності:

7.3.1        Ієрархія простої масті:

–  туз (А) – 11 ігрових очок;

–  десятка (10) – 10 ігрових очок;

–  король (К) – 4 ігрових очка;

–  дама (D) – 3 ігрових очка;

–  валет (J) – 2 ігрових очка;

–  сімка, вісімка та дев’ятка (7, 8, 9) – 0 ігрових очок.

7.3.2        Ієрархія козирної масті:

–  юс (J) – 20 ігрових очок;

–  манела (дев’ятка) – 14 ігрових очок;

–  туз (А) – 11 ігрових очок;

–  десятка (10) – 10 ігрових очок;

–  король (К) – 4 ігрових очка;

–  дама (D) – 3 ігрових очка;

–  сімка та вісімка (7 та 8) – 0 ігрових очок.

7.4  Загальна мінімальна кількість ігрових очок у роздачі в командних змаганнях – 162.

7.5  Необхідна кількість ігрових очок для перемоги у партії  – 501 ігрове очко у скороченій партії або 1001 ігрове очко у класичній партії.

7.6  Якщо супротивники в останній роздачі разом набирають більше 501 ігрового очка у скороченій партії або більше 1001 ігрового очка у класичній партії, то переможцем партії визнається той, чия загальна кількість ігрових очок більша, а результати партії фіксуються суддею змагань як: 501 : 500 або 1001 : 1000. Однак, у разі набрання гравцями / командами однакової кількості ігрових очок більше 501 у скороченій партії або більше 1001 у класичній партії, то переможцем партії визнається той, хто був гравцем-замовником в останній роздачі партії.

7.7  Мінімальна кількість партій для здобуття перемоги у зустрічі – 2.

8. Тайм-аут

8.1   Будь-який гравець має право оголосити тайм-аут тривалістю 5 хвилин один раз протягом партії.

8.2   Тайм-аут розпочинається з моменту виставлення суддею змагань відповідної фішки у центр грального столу.

8.3   Під час оголошення тайм-ауту гравцям надається право залишити гральний стіл.

8.4   Гравець, що оголосив тайм-аут, має право у будь-який час заявити про дострокове продовження гри. Змагання продовжуються у разі наявності усіх гравців за гральним столом.

8.5  Якщо гравцем було оголошено тайм-аут в процесі роздачі, суддя змагань повинен розпочати його відлік після закінчення відповідної роздачі.

8.6   У разі залишення будь-яким гравцем грального столу під час тайм-ауту, він зобов’язаний залишити на ньому наявні в нього гральні карти.

8.7   Тривалість тайм-ауту фіксується суддею змагань за допомогою пісочного годинника або електронних годинників.

8.8   До початку першої роздачі у зустрічі тайм-аут не оголошується.

            VI. Нагородження учасників змагань

1.   За результатами проведення змагань зі спортивного деберца відбувається процедура нагородження учасників змагань.

2.   Нагородження переможців та призерів змагань проводить Президент ФДУ, або керівник відокремленого підрозділу ФДУ за місцем проведення змагань, або будь-яка особа, уповноважена Президією ФДУ.

3.   За результатами проведення місцевих або клубних змагань, гравці або команди, які посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються грамотами та призами ФДУ.

4.   За результатами проведення міських змагань, гравці або команди, які посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями, а також дипломами та призами ФДУ. До того ж, переможці міських змагань нагороджуються дипломом відділу у справах сім’ї, молоді та спорту за місцем проведення змагань.

5.   За результатами проведення всеукраїнських або міжнародних змагань, гравці або команди, що посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями, дипломами та призами ФДУ. До того ж, переможці всеукраїнських або міжнародних змагань отримують відповідні кубки.

5.1  Переможці всеукраїнських змагань отримують Кубок України.

5.2  Переможці міжнародних змагань отримують Міжнародний Кубок.

                          VII. Суддівство

                                   1. Головний суддя змагань

1.1   Головний суддя змагань відповідає за загальну організацію суддівства, спрямовує роботу суддів і стежить за виконанням цих правил всіма учасниками змагань.

1.2   До початку проведення змагань головний суддя:

–  визначає склад кожної групи суддів;

–  особисто перевіряє готовність спортивних споруд та інвентар та має право скасувати змагання, якщо місце їхнього проведення, устаткування чи інвентар не відповідають вимогам даних правил;

–  при виявленні будь-якого недоліку негайно доповідає про це керівнику змагань;

–  має право проводити суддівські семінари з метою дотримання цих правил.

1.3   Під час проведення змагань головний суддя:

–  стежить за ходом змагань і координує роботу всіх суддів змагань;

–  має право зупинити зустріч та дати необхідні вказівки судді, у випадку явної помилки, невірно прийнятого рішення суддею змагань або протесту гравця чи капітана команди;

–  при виникненні непорозумінь між учасниками змагань і суддями приймає остаточне рішення, ґрунтуючись на цих правилах та регламенті змагань;

–  має право замінити суддю під час проведення змагань;

–  має право припинити змагання, оголосити перерву, або перенести початок змагань на більш пізніший час, при виникненні виключних обставин, чи якщо глядачі своїм поводженням заважають нормальному ходу змагань.

1.4 Після закінчення проведення змагань головний суддя:

– підписує протокол зустрічі, фіксуючи кінцевий рахунок зустрічі;

–  перевіряє загальні результати змагань;

–  бере участь у нарадах представників команд (капітанів), скликаних Адміністрацією змагань, та підбиває підсумок суддівської роботи.

1.5 Головний суддя змагань призначається Президією ФДУ.

                                                   2. Суддя змагань

2.1 Суддя змагань призначається головним суддею змагань.

2.2 Суддя стежить за всіма учасниками змагань щодо їх належного виконання цих правил та регламенту змагань.

2.3  Під час проведення змагань суддя:

–  неупереджено та незалежно оцінює гру учасників змагань відповідно до цих правил;

–  фіксує момент замовлення гравцем гри та масті, яка буде розігруватися у роздачі;

–  визначає порядок роздачі гральних карт;

–  роздає гральні карти та стежить за послідовністю ходів гравців під час роздачі;

–  встановлює, за правилом проведення торгів, найстаршу комбінацію гральних карт, оголошену гравцями;

–  стежить за часом слова або ходу гравців;

–  оголошує часовий або додатковий часовий ліміт гравцю у разі наявного умисного затягування ним гри;

–  фіксує оголошення гравцем тайм-ауту та дострокового продовження ним гри;

–  здійснює підрахунки кількості усіх набраних ігрових очок протягом зустрічі;

–  фіксує результати усіх роздач та партій у протоколі зустрічі;

– оголошує учасникам змагань поточний рахунок партії або зустрічі;

–  оголошує учасникам змагань остаточний результат, набраних ними ігрових очок, по закінченню кожної окремої роздачі, партії чи загальний результат зустрічі;

–  фіксує ігрові ситуації та накладає штрафні санкції;

–  звертається за консультацією до головного судді в разі необхідності.

2.4  Після закінчення проведення змагань суддя:

–  підписує протокол зустрічі із зазначенням кінцевого результату зустрічі;

–  особисто надає протокол зустрічі головному судді змагань.

2.5  Інвентар судді змагань складається з наступних предметів:

–  протокол зустрічі;

–  кулькова ручка;

–  колода гральних карт;

–  фішка тайм-ауту;

–  фішка гравця-замовника;

–  пісочний годинник чи електронний годинник.

2.6 Суддя змагань не має права відкривати гральні карти гравця, який залишив ігровий стіл під час тайм-ауту.

                VIII. Адміністрація змагань

1.   Адміністрація змагань складається із головного судді змагань, секретаря змагань та керівника відокремленого підрозділу ФДУ (надалі – керівник змагань), який її очолює.

2.    Керівник та члени адміністрації змагань призначаються Президією ФДУ.

3.   У разі необхідності, кількісний склад членів адміністрації змагань може бути змінено на підставі відповідного рішення Президії ФДУ.

4.   Адміністрація на чолі із керівником змагань зобов’язана:

–  оприлюднювати регламент проведення змагань зі спортивного деберца за 30 календарних днів до початку відповідних змагань;

–  розробляти розклади змагань, та вести облік їх результатів;

–  розробляти та вести реєстраційні списки гравців або команд з метою фіксування явки учасників змагань;

–  до початку жеребкування приймати рішення щодо заміни гравця у команді;

–  проводити перед початком змагань жеребкування порядку проведення зустрічей між гравцями або командами;

–  за результатами жеребкування узагальнювати інформацію по кількісному складу гравців або команд у вигляді таблиці змагань;

–  оголошувати та вносити зміни до таблиці змагань;

–  після закінчення змагань перевіряти наявність підписів суддів та головного судді в усіх протоколах зустрічей;

–  оголошувати, затверджувати та оприлюднювати загальні результати змагань;

–  нагороджувати учасників змагань.

5.      Для виконання покладених на адміністрацію обов’язків щодо проведення змагань, керівник змагань має право задіяти необхідну кількість осіб, але виключно за погодженням із ФДУ.

                        IХ. Регламент змагань

1. Змагання зі спортивного деберца проводяться відповідно до цих правил та регламенту змагань.

2. Регламент не повинен суперечити цим правилам та повинен мати такі розділи:

–  цілі та завдання змагань;

–  дата, строки і місце проведення змагань;

–  програма змагань;

–  вид та формат змагань;

–  організація та адміністрація змагань;

–  учасники змагань;

–  порядок і строки подання заявок учасниками змагань;

–  безпека та підготовка місць під час проведення змагань;

–  нагородження переможців;

–  умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників.

3. Регламент змагань оприлюднюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення змагань.

4. Регламент змагань на рівні регіональних та місцевих відокремлених підрозділів ФДУ, які формуються відповідно до адміністративно – територіального поділу України, затверджується Президією ФДУ.

                   Х. Заключні положення

1.   Правила затверджуються Президентом ФДУ.

2.   Питання про внесення змін або доповнень до цих правил розглядається і затверджується Президією ФДУ.

3.   Дотримання даних правил є обов’язковим для всіх учасників змагань.

4.   Дані правила діють на всій території України.

Правила проведення змагань зі спортивного деберца в електронному вигляді

5. Регламент проведення першого відкритого турніру міста Харкова зі спортивного деберца.

Reglament_1Reglament_2

Наші Спонсори та Партнери