Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ГО “Федерація деберца України”

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ГО “Федерація деберца України

Повне найменування громадської організації:

Громадська організація “Федерація деберца України”

Місцезнаходження товариства згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій №03.1-11/255 від 25.01.2016:

61001, Україна, м. Харків, проспект Московський, будинок 89, квартира 206

Шановні члени!

Громадська організація “Федерація деберца України” повідомляє Вас, що 14 грудня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Харків, проспект Московський, будинок 89, квартира 206, 5 поверх, відбудуться позачергові загальні збори членів громадської організації.

Реєстрація членів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 14 грудня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, м. Харків, проспект Московський, будинок 89, квартира 206, 5 поверх.

Реєстрація членів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку членів, які мають право на участь у загальних зборах.

Для участі у зборах членам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси членів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації члена (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в члена (його представника) документів, які ідентифікують особу члена (його представника), а в разі участі представника члена – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах членів громадської організації.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, членів громадської організації мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати публікування даного повідомлення на офіційному сайті ГО «ФДУ» за посиланням fdu.com.ua, відповідно до ст..5.2.2. Статуту ГО «ФДУ», до 13 грудня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Харків, проспект Московський, будинок 89, квартира 206, 5 поверх, приймальня Президента громадської організації “Федерація деберца України”. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів особа –  Ніколаєнко Геннадій Леонидович, член президії громадської організації “Федерація деберца України”.

14 грудня 2018 року ознайомлення членів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів членів громадської організації.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний позачергових загальних зборів членів громадської організації):

Порядок денний:

  1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря Зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ».
  2. Оголошення звіту Президента ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» про свою роботу та роботу Президії.
  3. Про прийняття та затвердження Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» в новій редакції та уповноваження Голови та Секретаря Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» на підписання нової редакції Статуту та протоколу Загальних зборів.
  4. Про переобрання Президента ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» Ніколаєнка Дмитра Геннадійовича на новий строк.
  5. Про припинення повноважень Почесного Президента ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» Липка О.Ю.
  6. Про припинення повноважень членів Президії ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» Лісного Юрія Володимировича, Ніколаєнко Артема Ігоровича, Колесніченко Віталія Геннадійовича.
  7. Про переобрання Президії ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» на новий строк.
  8. Визначення особи, що уповноважена представляти ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» для здійснення реєстраційних дій з державної реєстрації змін до відомостей про ОРГАНІЗАЦІЮ, що містяться в ЄДР (а саме, підписувати та подавати заяву).

Також, з порядком денним позачергових загальних зборів членів Федерації, назначених на 14 грудня 2018 р., з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ» за адресою: fdu.com.uа.

Телефон для довідок: +380638888218.

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБЕРЦА УКРАЇНИ»